دسامبر 1, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

آقاهم تو را طلبید!

نوبت شما به نقل از وبلاگ “روی خاکهای کربلای ایران” نوشت:وقتی تیر به پاش خوردحرکت میکرد و ممات رو میرسوند،وقتی تیر به سینه اش خورد آقا رو صدا میزد!siyxy2_535

وقتی خبر شهادت شهید محمدتقی فیض را در عملیات بدر شنیدیم به بچه های سرخه گفتم:”حتما صداش زد و آقا او رو طلبید”

پرسیدند:”از کجا میدونی حسنعلی؟

گفتم:وقتی تیر به پاش خوردحرکت میکرد و مهمات رو میرسوند،وقتی تیر به سینه اش خورد آقا رو صدا میزد!

برایم گفته بود:توی خواب نوری اومد.فکر کردم شاید آقا باشه.صدایش زدم یامهدی!نور به بالای جای وسیعی مثل پایگاه رفت و از آنجا هم بالاتر رفت و من رو صدا زد!

باخودم گفتم:محمدتقی خوش به حالت!تو آقا رو صدا زدی آقا هم تو رو طلبید!

(خاطره ای از شهید محمد تقی فیض، از موسسان بسیج در سرخه/کتاب سبکباران)

انتهای پیام