نوامبر 30, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

تمسخر خدا

نوبت شما به نقل از وبلاگ“قرارگاه بصیرت” نوشت:این حج که رفتی به چه دردی خورد؟وقتی الان با این وضع لباس پوشیدی و آرایش کردی اومدی توی خیابون…اگه خدا رو دوست داری وقبولش داری که خدا توی قرآنش گفته این وضعی نگردین…1343077618414566_large

توی تاکسی نشسته بودیم.راننده تاکسی مرد میانسال و مومنی به نظر می رسید.خانمی برای ایستادن تاکسی اشاره کرد و راننده ایستاد.چون صندلی های عقب ماشین جا نبود خانم جلو کنار راننده نشست.وضع درست و حسابی نداشت.آستین های مانتوش بالا زده،موها تا … بیرون،آرایش غلیظ و… .خانم شروع کرد به صحبت کردن.باگوشیش ور میرفت و همزمان میگفت:خدا رو شکر عکس ها خوب شده.خدا رو شکر قسمت شد رفتیم حج…

راننده گفت:واقعا براتون متاسفم!

خانم گفت:چرا حاجی؟

راننده گفت:این حج که رفتی به چه دردی خورد؟وقتی الان با این وضع لباس پوشیدی و آرایش کردی اومدی توی خیابون…اگه خدا رو دوست داری وقبولش داری که خدا توی قرآنش گفته این وضعی نگردین توی جامعه.اگه دوستش نداری که حج رفتنت چیه؟؟ خدا رو مسخره میکنی؟

خانم خودش رو جمع و جور کرد،آستین هاشو پایین کشید و گفت:ببخشید حاج آقا!!

راننده گفت:من نباید ببخشم اونیکه باید ببخشه خداست…

انتهای پیام