آگوست 18, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

گزارش کامل تصویری از همایش پیاده روی به آبگرم افتر

نوبت شما به نقل از “وبلاگ جامع روستای افتر” نوشت: ازهمان آغاز همایش پیاده روی تاخیر را میتوان مشاهده کرد.راس ساعت13 درپلیس راه روستا جمع شدیم تا با ماشین به سردک وبعد ازآن به آبگرم برویم.این انتظار13.30 ادمه داشت وسپس به سمت سردک حرکت کردیم.

 

  به علت نیامدن بعضی از دوستان دوباره مجبور شدیم در سردک منتظر دوستان بمانیم.

 

 تا آمدن دوستان دیگر افراد حاضر به خواندن نماز پرداختند.

 

 

 بالاخره با آمدن دوستان وبا کمی  تاخیر راهی سربند شدیم.

 با رسیدن به سربند شور وهیجان در بین کوهنوردان به وضوح دیده می شد.وبا سرعت به راه خود ادامه دادند.

 

 

   عدم هماهنگی  بین بزرگان اردوی پیاده روی باعث شد تا گروه به چند دسته تقسیم شود وهر گروه یک راه را برای رسیدن به آبگرم انتخاب کردند.

 

 

در انتهای مسیر به آبگرم  جناب آقای دکتر احمد عمادی دچار مشکل شدن که متاسفانه نتواسند تا پایان همایش با دوستان خود باشند وبه محض رسیدن به آبگرم به همراه پسرش ودکتر زال نژاد راهی سمنان شدند.

 بعد از چند ساعن پیاده روی به آبگرم رسیدیم.آبگرمی خلوت وساکت.

 

 

   

 بعد از شنا کردن در آبگرم دوستان حاضر با اندکی استراحت وپذیرائی آماده برگشت شدند.

 

   

وبا گرفتن  عکس دسته جمعی به روستای افتر برگشتیم.

 

 

 

درآخرباید از مسئولین ودست اندکاران این همایش تقدیر وتشکر به عمل آورد.

 

منتظر ادامه تصاویر ومطالب از این همایش باشید

 

انتهای پیام