دسامبر 1, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

نان بدون عشق تو آجر تر از این حرفهاست….

نوبت شما به نقل از وبلاگ “حسرت” نوشت: بر خلاف دست چشمم پر تر از این حرفهاست…آب سقا خانه ات تب بر تر از این حرفهاست

0

بر خلاف دست چشمم پر تر از این حرفهاست

اب سقا خانه ات تب بر تر از این حرفهاست

این گرفتارت شدن ها حر تر از این حــرفهاست
نان بدون عشق تو آجر تر از این حرفهاست

در رواق تــــو تــــمامی جــــهان جــا می شـود
زودتــر از گــــفتن حــــاجت گـــره وا می شــود

انتهای پیام