دسامبر 1, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

صلاحم در حجاب است همین.

نوبت شما به نقل از وبلاگ”بچه های حرم“نوشت:حجاب یعنی فهمیدن علت مظلومیت های زهراحجاب یعنی کنار زدن تمام فایده های بی حجابی به خاطر خدا و خودحجاب یعنی می دانم که صلاحم در حجاب است چون خدا صلاحم را اینگونه می داندحجاب یعنی …

969857_478950712197775_1913581123_n

 

نوبت شما به نقل از وبلاگ”بچه های حرم“نوشت:


حجاب فقط یه پوشش در میان انواع پوشش ها نیست
حجاب فقط یه سلیقه در میان سلیقه ها نیست
حجاب فقط یه مرام شخصی یا گروهی خاص در میان مرام ها نیست
حجاب فقط جلوگیرنده ی نگاه ها و پیشنهاد های انسان های دنباله روی شهوت نیست
حجاب ترجیح دادن خدا برتمامی نظرها و نگاه ها و سلیقه های غیرخدا
حجاب ارزش دادن به تلاش های زهراست
حجاب یعنی فهمیدن علت مظلومیت های زهرا
حجاب یعنی کنار زدن تمام فایده های بی حجابی به خاطر خدا و خود
حجاب یعنی می دانم که صلاحم در حجاب است چون خدا صلاحم را اینگونه می داند
حجاب یعنی …گفتم حجاب : گفت دلت پاک باشد
گفتم فساد : گفت لذت ببر خدا بخشنده است
گفتم دل پاک چگونه موجب فساد میشود ؟ : سکوت کرد

گرمای تابستان ، سیاهی چادر ، عطش روزه داری
خنکای بهشت گوارایتان بانوان ایران زمین

انتهای پیام.