نوامبر 28, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

و باز هم حماقت دشمنان مهدویت!

نوبت شما نوشت: مزاحم خوابتون نشم؟

20

دم محرم ، ایمیل میاد که خدا از ما چی میخواد ، که از ما اشک نمیخواد و اینا

دم محرم اس ام اس میاد که ،”محرم زمان بالیدن است ، نه نالیدن” ، خیلی !اتفا!قی میگه ببال و ننال

دم نیمه شعبان هم این عکس را درست میکنن

منتظر دم شب قدر هم هستیم

خوابیما!

جنگ نرمه عزیز..

انتهای پیام