دسامبر 1, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

جای شما در شو های خواننده های لس آنجلسی نیست

نوبت شما به نقل از وبلاگ “مقتدر مظلوم” نوشت: اگر عکس موسوی را در چنین مجالسی ببینیم ملالی نیست اما

Copy of 14

امام همیشه میگفت:
اسلام بدون روحانیت خطرناک است …
اما بعدشم اضافه میکرد روحانیت منهای اسلام از اون هم خطرناک تر …

14
پ.ن:
روزگاری حتی لباس روحانیت هم نقش نهی از منکر داشت ….
آقایان عمامه به سر !!!
اگر عکس موسوی را در چنین مجالسی ببینیم ملالی نیست اما …
جای شما در شو های خواننده های لس آنجلسی نیست …..
راستش را بگویید …
 شما مصداق روحانیت منهای اسلام شده اید یا شکر خدا خوانندگان ایرانی مقیم خارج که نباید اسم ایرانی بودن رو بهشون بدیم مسلمون شدند ؟؟؟

انتهای پیام