دسامبر 1, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

مسافران بهشت …

نوبت شما به نقل از وبلاگ “دنیای راه راه” نوشت: و همیشه اینگونه نیست که هواپیماهای مسافربری ما توسط ناوهایی جنگی شما سرنگون شود..

6655 !! 

چقدر این شماره و تلاقی اش با روز ۱۲ تیر دردآور است …

من اگر جای رییس جمهور منتخب بودم

روی یک تابلو بزرگ ۶۵۵ رو مینوشتم و تو اتاق کارم میزدم

تا حواسم باشه با چه کسی مدارا جایز هست

و با چه کسی اشدا علی الکفار !!!

من اگر جای رییس جمهور منتخب بودم

اسم نوزادان کشته شده در ۶۵۵ را هم زیر همان تابلو میزدم

که حواسم باشد تا وقتی حق پایمال شده این نوزادان و خون بهای آنها را نستاندم و حق مظلوم را نگرفتم

هیچ شرایط برابری برای مدارا وجود ندارد

و اگر غیر از این کنم خیانت به خون به ناحق ریخته شده نوزادان ۶۵۵ کرده ام !!!

در یک جمله بگم …

مدارا با کسی که با عامل فاجعه ۶۵۵ مدال افتخار میدهد ظلم است !!!

پ ن :

خمینی کبیر …

و همیشه اینگونه نیست که هواپیماهای مسافربری ما توسط ناوهایی جنگی شما سرنگون شود

که ممکن است فرزندان انقلاب ناوهای جنگی شما را به قعر آبهای خلیج فارس بفرستند.

به یاد تمام انسان های بی گناهی که در چنین روزی ،

قربانی زیاده خواهی آمریکایی و نظم نوین جهانی آمریکا شد !

می کشند ( آمریکا ) ، می گویند دفاع کردیم .

دیگران می کشند ، می گویند نظم جهان در حال از بین رفتن است .

دیگران می کشند ، می گویند دموکراسی درحال مرگ است .

دیگران می کشند ، می گویند …

انتهای پیام