اکتبر 3, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

از درک اسفل السافلین تا اعلی العلیین

نوبت شما به نقل از وبلاگ “پاتوق وبلاگ نویسان شاهرود” نوشت: در حال جستجوی مطلبی در رابطه با شهرمان شاهرود بودم  که به دو شخصیت شاهرودی برخوردم ..

در حال جستجوی مطلبی در رابطه با شهرمان شاهرود بودم  که به دو شخصیت شاهرودی برخوردم ..

 

*هر دو زن 

*هردو متولد شاهرود 

*هر دو متولد دههء چهل

*هردو متاهل

*هردو صاحب فرزند

*هردو عینکی

*هردو اهل سیاست 

*هردو همسر از دست داده  آنهم نه به مرگ طبیعی

*هردو نام همسرشان محمدعلی

با این همه این کجا و اون کجا 

*این یکی دکتر لالهء افتخاری خادم قرآن

و آن یکی زهره اخیانی خائن به قرآن و ملت ایران

*این یکی نمایندهء مجلس ورئیس فراکسیون قرآن وعترت درمجلس شورای اسلامی و ساکن تهران

و آن یکی دبیر اول سازمان تروریستی منافقین و ساکن 

قرارگاه امریکایی لیبرتی حومهء بغداد.

*این یکی همسرش درمسیر(اعلی علیین) ودفاع از مردم وجنگ با دشمن متجاوزبه شهادت رسیدو آن یکی درمسیر(اسفل السافلین) دست دردست دشمن درپی اختلافات داخلی بدست هم قطاران خود در  زندان منافقین در شهر کرکوک عراق کشته شد.

*این یکی حرمت خون همسر شهیدش را پاس میدارد و  آن یکی  به پاس نادیده گرفتن خون همسرش به پستهای بالای سازمانی می رسد .

*این یکی فرزند شهید و خادم مادرخود و آن یکی طبق  آموزه های سازمان منافقین وجود پدر و مادر خود را انکار میکند .

*این یکی امیدوار به وعده های الهی درقرآن وشفاعت همسروپدر و آن یکی بامیدیافتن کشوری برای مهاجرت مایوس و آواره با سرنوشتی مبهم و نامعلوم .

 

براستی خداونداختیارخیرو شرانسانهارا به خودشان داده است .

 

فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ

( پس عبرت بگیرید ای صاحبان چشمها) 

سورهء حشر-آیهء 2

امید – پاتوق وبلاگ نویسان شاهرود

انتهای پیام