اکتبر 7, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

تو هم مواظب نگاهت باش تا هوا گرمتر نشود!

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بصیرت”نوشت:

تو هم مواظب نگاهت باش تا هوا گرم تر نشود !
گرم است……….. خیلی !
راستش را بخواهی تحملش سخت است …..
اما میدانی گرمای چادرم را چگونه صبوری میکنم ؟
وقتی به یاد می آورم چادرم برای تو آرامش روح می آورد صبور میشوم !
نه ! …… نه ! خیال نکن منتی هست! منتی نیست !
.
.
.
اما تو را به خدا……!
تو هم مواظب نگاهت باش تا هوا گرم تر نشود !

من به غیرت مردان سرزمینم ایمان دارم LdR3

انتهای پیام