آگوست 17, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

شباهت یوسف زهرا با یوسف یعقوب:حضور

نوبت شما به نقل از وبلاگ به سوی ظهور نوشت:

برادران يوسف براى خريد آذوقه به مصر آمدند وبه بارگاه يوسف وارد شدند. وى در نخستين نگاه وگفت وگو، آنان را شناخت، ولى آنان يوسف را نشناختند. آنان بى آن که به هويت يوسف پى برند، با وى سخن گفتند وداد وستد کردند.

(فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منکرون)

(برادران يوسف) بر او وارد شدند. او، آنان را شناخت، ولى آنان او را نشناختند.يوسف زهرا نيز در ميان مردم حضور دارد. در کنار آنان راه مى رود وبر فرش هاى آنان پا مى نهد و… ولى مردم، او را نمى شناسند. بسيارى بر اين باورند که غيبت امام عصر (عجل الله فرجه) به اين معنى است که آن حضرت، در آسمان ها يا عوالم ديگرى زندگى مى کنند. بنابراين، حضرت مهدى (عجل الله فرجه) از ديدگان همه ى انسان ها پنهان هستند وکسى، ايشان را نمى بيند. بر اساس اين باور، نکته اى که پيش از اين گذشت، به ذهن مى رسد که مقايسه ى حضرت مهدى (عجل الله فرجه) با حضرت يوسف عليه السلام، مقايسه اى ناتمام است. امّا حقيقت، اين است که تصوير ياد شده، خطا وبه دور از واقعيت است. او در ميان مردم رفت وآمد مى کند ودر کوچه وبازارها قدم مى گذارد. مردم، آن حضرت را مى بينند، گرچه او را نمى شناسند.

سدير مى گويد:

سمعت ابا عبد اللَّه عليه السلام يقول: ان فى القائم شبه من يوسف عليه السلام. قلت: کانک تذکر حيرة وغيبته فقال لى: ما تنکر هذه الامة اشباه الخنازير ان اخوة يوسف کانوا سباطاً اولاد انبياء تاجروا يوسف وبايعوه وهم اخوته وهو اخوهم فلم يعرفوه حتى قال لهم انا يوسف… فما تنکر هذه الامة ان يکون اللَّه عز وجل يفعل بحجته ما فعل بيوسف ان يکون يسير فى اسواقهم ويطأ بسطهم وهم لا يعرفونه حتى يأذن اللَّه عز وجل ان يعرفهم بنفسه کما اذن ليوسف حتى قال لهم

(هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم تجهلون قالوا اءنک لانت يوسف قال انا يوسف وهذا اخى).

امام صادق عليه السلام فرمودند:

قائم (عجل الله فرجه) شباهتى با يوسف دارد. عرض کردم: گويا حيرت وغيبت او را مى فرماييد؟ حضرت فرمودند: چرا اين امت، قضيه ى حضرت يوسف را انکار نمى کنند؟ برادران يوسف با اين که پيغمبر زاده وبرادر يوسف بودند واو نيز برادرشان بود، با او تجارت وخريد وفروش کردند واو را نشناختند، تا اين که يوسف، خودش را معرفى کرد وگفت: من يوسفم… با اين حال چرا آنان منکرند که خداوند عز وجل با حجت خود، همان کارى را بکند که با يوسف کرد؟ او در بازارهاى شان راه مى رود وبر فرش هاى آنان گام مى نهد، ولى مردم او را نمى شناسند، تا هنگامى که خداوند به او اجازه دهد که خودش را معرفى کند. همان گونه که به يوسف اجازه داد ويوسف گفت آيا دانستيد با يوسف وبرادرش چه کرديد آن گاه که جاهل بوديد؟ گفتند: آيا تو همان يوسفي؟ گفت: (آرى) من يوسفم واين، برادر من است.

وباز امام صادق عليه السلام فرمود:

ان فى صاحب هذا الامر سنن من الانبياء عليهم السلام… وامّا سنة من يوسف فالسنة يجعل اللَّه بينه وبين الخلق حجاباً يرونه ولا يعرفونه….

صاحب اين امر امام مهدى (عجل الله فرجه) با برخى از پيامبران، شباهت هايى دارد… امّا شباهت او به يوسف، در پرده بودن او است؛ يعنى خداوند کارى مى کند که هر چند او را مى بينند، ولى نمى شناسند.