فوریه 9, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

اندکی غیرتم ارزوست …

نوبت شما به نقل از وبلاگ “رضوان” نوشت:  با لبخند گفتی: «موهات بیرونه ها خانومی!»

31b

وقتی حواسم نبود و کمی روسری ام لیزخورده بود و موهام دیده می شد
با لبخند گفتی: «موهات بیرونه ها خانومی!»
درحالی که موهام رو قایم می کردم نگاهی به زنهای اطرافم تو خیابون انداختم.
شرم آور بود.
شوهراشون چه بی خیال.

««اونجا بود که فهمیدم تو با همه مردها فرق داری»»

انتهای پیام