دسامبر 1, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

یک جمله بر ضد فرقه های ضاله وهابی و سلفی

نوبت شما به نقل از وبلاگ “جوان ولایتی” نوشت:***یک جمله بر ضد فرقه های ضاله وهابی و سلفی در قسمت نظرات بنویسید***

***یک جمله بر ضد فرقه های ضاله وهابی و سلفی در قسمت نظرات بنویسید*****انشالا خدا لعنت شان کند**

**نظرات را بصورت خصوصی ننویسید**

sivAgH_480