آگوست 17, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

نگاه به نامحرم

نوبت شما به نقل از وبلاگ “قرارگاه بصیرت” نوشت:(قل للمومنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی ان الله خبیر بما یصنعون و قل للمومنات یغضضن من ابصارهن…) «به مردان با ایمان بگو: دیده فرو نهند و پاکدامنی ورزند که این برای آنان پاکیزه تر است زیرا خدا به آنچه میکنند آگاه است و به زنان با ایمان بگو: دیدگان خود را [از هر نامحرمی] فرو بندند…» سوره نور،آیه 30و31

سوال1.حد نگاه به نامحرم چیست؟

سوال2.چه اشکالی دارد که جوانان بهم نگاه کنند و لذت ببرند؟si6ZWs_300

درباره نگاه کردن باید گفت قرآن از تعبیر«غض» استفاده کرده گرچه برخی غض بصر را به معنای بستن مطلق چشم معنا کرده اند ولی مقتضای تحقیق این است که واژه ی غض به معنای خیره نشدن است.

آیت الله مطهری در این باره میفرمایند: فرق است بین کلمه بصر و عین یکی به معنای «دیده» است و دیگری به معنای چشم.در واقع دیده عمل چشم است و از آن طرف هم فرق است بین غض و غمض؛ غمض به معنای بستن چشم و بر هم گذاردن پلک ها است ولی غض به معنای کاهش دادن است پس غض بصر یعنی کاهش دادن نگاه و خیره نشدن.

نتیجه این می شود که نگاه به طور معمول و متعارف اشکال ندارد یعنی به حد تیز نگاه کردن و دقت در زیبایی و زشتی فرد نرسد.

در روایاتی که این آیه را تفسیر میکنند سه قید زیر آورده شده:

اول اینکه این نگاه  فقط به گردی صورت و دست ها تا مچ است و نگاه به موها و سایر اعضای بدن خانم ها به هیچ وجه جایز نیست.

دوم اینکه بدون قصد لذت باشد و مراد از لذت و تلذذ این است که الان که نگاه میکند لذت جنسی و غریزی ببرد و تحریک شود.

سوم این که آن نگاه بدون قصد ریبه باشد برخی تصور می کنند که ریبه به معنای همان تلذ ذ در حالی که چنین نیست؛ ریبه یعنی ترس و احتمال این میرود که بعد از این نگاه در آینده با مشکل مواجه شود یعنی ممکن است الان که نگاه میکند هیچ تغییر و تحریکی در او ایجاد نشود ولی این احتما میرود که در آینده با فکر و خیال پردازی و تصور نمودن آن صحنه به گناه کشیده شود.

در مورد نگاه خانم ها به مردها دو قید عدم تلذذ و ریبه هست ولی نگاه کردن به بدن مردها در حدی که به طور متعارف نمی پوشانند اگر تلذذ و ریبه نباشد اشکال ندارد.

چه اشکال دارد جوانان به یکدیگر نگاه کنند و لذت ببرند؟

پاسخ این سوال را خداوند در آیه مورد بحث داده است بعد از آنکه فرمود غض بصر داشته باشید دلیل این حکم را ذکر می کند و می فرماید:(ذلک ازکی لهم) این کنترل برای (قلب  و دل) شما پاکیزه تر است؛ معنایش این است که اکثر لغزش ها ابتدا از یک نگاه شروع می شود و دل انسان با نگاه است که می رود.

امیر مومنان(ع) می فرماید:«هر کس چشمش را آزاد بگذارد حسرتش زیاد می گردد»

باید بدانیم که خداوند خالق بشر است و انسان ها را دوست دارد او از اینکه بندگانش لذت ببرند ناراحت نمی شود و نسبت به بندگانش بخیل نیست پس اگر دستوری می دهد به خاطر مصلحت خود ماست خداوند می فرماید: اگر نگاه نکنی برای دل و روحت بهتر است و بذر گناه در وجودت کاشته نمی شود.

استادی میگفت: نتیجه تحقیقات یکی از دانشگاه ها ی اروپا نشان می دهد که موی زن تشعشعاتی دارد که روی مرد اثر گذاشته و او را تحریک می کند.

روانشناسان نیز می گویند: نگاه خیره در چشم طرف مقابل موجب تحریک عواطف او می شود.

مسئله نا محرم موضوع ساده ای نیست و خیلی نیاز به مراقبت دارد.

روایات در شان نزون آیه مورد بحث می گویند: مرد جوانی آن چنان غرق در نگاه خانمی شده بود که بعد از گذشتن زن، جوان همچنان با چشمان خود او را نگاه می کرد تا اینکه وارد کوچه تنگی شد و باز همچنان به پشت سر خود نگاه کرد که ناگهان صورتش به دیوار خورد و تیزی استخوانی که در دیوار بود صورتش را شکافت. جوان به خود آمد و دید خون از صورتش جاری است که در این وقت آیه کنترل نگاه بر پیامبر(ص)نازل شد.

انتهای پیام