نوامبر 28, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

این روزها گناه از نان شب هم واجب تـر است

نوبت شما به نقل از وبلاگ “قرارگاه بصیرت” نوشت:

در عجبــــم از مردمانی که

از نــداری می نـالند اما

در کنار خانه های محــــقرشان بساطِـ گنــاه پهـــن استــــ…

این روزها گنــاه از نان شبـــ هم واجب تــر است….

sing2M_425انتهای پیام