آگوست 18, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

خون های زیادی برای پایمال کردن باقی مانده است!

نوبت شما به نقل از وبلاگ “قرارگاه بصیرت” نوشت:سال پیش شیرمردانی بوده اند که تا آخرین قطره ی خون خود را فدایی این مرز و بوم کرده اند.خاک اینجا از خون شهدا سیراب است خون های زیادی برای پایمال کردن باقی مانده است!siIozl_535

آفرین خواهر عزیزم!
آفرین به بی حجابیت
آفرین به ارتباط اجتماعی بالایی که داری و ارتباط هایی که صرفا برای شوخی برقرار می کنی.

آفرین به این که بی خبر از همه جا کشورت را عقب مانده میخوانی و روز و شب BBC ؛ VoA ؛gem tv ؛mano to

را زیرو رو میکنی!

آفرین به قهقهه های گاه و بی گاهت که برای جلب توجه پسرکان شهرم میزنی

راستی برادر حالت چه طور است؟موفق به بالا کشیدن شلوارت شده ای؟!!

ابروهایت چه طور؟پهن برداشته ای یا باریک؟

چه بگویم؟

24سال پیش شیرمردانی بوده اند که تا آخرین قطره ی خون خود را فدایی این مرز و بوم کرده اند
خاک اینجا از خون شهدا سیراب استخون های زیادی برای پایمال کردن باقی مانده است!

نگـــــــــــــــــــــــران نباشیــــــــــــــــــــــــــــــد

 انتهای پیام