فوریه 5, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

کارزار معلمی

نوبت شما به نقل از (بیسیم چی):چه هنگامه ای است این ماجرای کلاس داری و چه سخت است این مسئولیتی که باید معلم باشی!

مغلم

بسم رب الزهرا

چه هنگامه ای است این ماجرای کلاس داری و چه سخت است این مسئولیتی که باید معلم باشی!

این روزگار کلاس رفتن رستم را می طلبد که آماده جنگ با تمامی دیو ها ی شاهنامه را یکجا داشته باشد !

اما آنچه در این کارزار تو را یاری میکند خدایی است که برای ترویج حرام و حلالی که او دستور فرموده به کلاس می روی و  به عشق او پای در این میدان می گذاری.

خدایا تو کمک کن تا سربلند و عاقبت بخیر شوم.