نوامبر 28, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

چشمان این شهید زمینگیرم کرد!

نوبت شما به نقل از (یک وبلاگ مذهبی نظامی) نمیدونم اون چیزی که توی چشماش میبینم رو شما هم می بینید؟
Komail

نمیدونم اون چیزی که توی چشماش میبینم رو شما هم میبینید؟
من پاکی و معصومیت رزمنده های دوران دفاع مقدس رو توی چهرۀ یه رزمندۀ جوون و مصمم امروزی میبینم!
چیزی که خیلی وقته به این راحتی ها نمیشه پیدا کرد …