آگوست 14, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

کافی ست

نوبت شما به نقل از وبلاگ “مرغ شیدا” نوشت: دل خوشم با غزلي تازه همينم کافي ست… تو مرا باز رساندي به يقينم کافي ست

05~7

دل خوشم با غزلي تازه همينم کافي ست

تو مرا باز رساندي به يقينم کافي ست

قانعم،بيشتر از اين چه بخواهم از تو

گاه گاهي که کنارت بنشينم کافي ست

گله اي نيست من و فاصله ها همزاديم

گاهي از دور تو را خوب ببينم کافي ست

آسماني! تو در آن گستره خورشيدي کن

من همين قدر که گرم است زمينم کافي ست

من همين قدر که با حال و هوايت گهگاه

برگي از باغچه ي شعر بچينم کافي ست

فکر کردن به تو يعني غزلي شور انگيز

که همين شوق مرا، خوب ترينم! کافي ست

انتهای پیام