مارس 28, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

بهشت گم شده ما کجاست؟؟!

نوبت شما بخ نقل از (آئینگی): وقتی امام (ع) محور حرکت نباشد، همه‌ی تکاپو‌ها گردش بی‌فرجام گردباد است

1 (309)

وقتی امام (ع) محور حرکت نباشد، همه‌ی تکاپو‌ها گردش بی‌فرجام گردباد است
رقص ویرانی است
و
عباس
با بصیرت خویش می‌دید که مکه، پر از هیچ است، پر از تهی!
می‌دید پسر پیامبر در شهر امن، امنیت ندارد.
می‌دید روح کعبه را گم کرده اند و جسم کعبه را می‌جویند.
اشک‌هایی را می‌دید که از خدا بهشت را می‌طلبند
در حالی که بهشت گم‌شدشان، کنار آنهاست…