آگوست 18, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

آواز خروس سحری

نوبت شما به نقل از وبلاگ “کلاته اسد” نوشت: چرا خروس اذان صبح را چندین نوبت می‌خواند؟

125

هنگام سپیده دم خروس سحری     دانی که چرا  همی  کند  نوحه گری
یعنی که نمودند در آیینه ی صبح      کز عمر شبی گذشت و تو بی خبری

چرا خروس اذان صبح را چندین نوبت می‌خواند؟
خروس اذان ظهر و مغرب را نمی‌خواند اما اذان صبح را در چندین نوبت می‌خواند.
الف) 40 دقیقه قبل از اذان صبح حدود 15 بار بانگ می‌زند.
ب) 25 دقیقه بعد دو باره 15 بار تکبیر می‌گوید. سپس سکوت می‌کند تا کسانیکه مشغول نماز شب هستند نماز شفع و وتر را تمام کنند و دقیقاً موقع اذان در حدود 21 بار اذان می‌خواند و بلافاصله دو دقیقه از هر بانگی تا چهل بار مشغول تکبیر می‌شود.

انتهای پیام