آگوست 9, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

بعد انتخابات

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” جنگ امروز دشمن علیه ماست” نوشت:

رهبر انقلاب:

رئیس جمهور منتخب،رئیس جمهور همه ملت است. همه باید برای دست یافتن به آرمان های بزرگی که رئیس جمهور و همکارانش در دولت، متعهد و مسئول تحقق آنند، به آنان کمک و با آنان همکاری صمیمانه کنن.

صدا:

چشم آقا جون، هر چی شما بگید اطاعت میکنیم .

آقای روحانی تبریک میگیم.images