آگوست 18, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

این دفعه هم تودهنی خواهند خورد..

نوبت شما به نقل از وبلاگ “نخ و سوزن” نوشت: سی وچند سال است هر موقع ما انتخاباتی داریم این بساط هست..

Aharnews-Election-04


سی وچند سال است هر موقع ما انتخاباتی داریم این بساط هست..

همیشه جنجال میکنند..همیشه سعی میکنند..همیشه هم تو دهنی میخورند.
از کی؟؟از این ملت بزرگ..
به توفیق الهی ایندفه هم تودهنی خواهند خورد..
.
.
.
مقام معظم رهبری
دانشگاه افسری امام حسین(ع)

انتهای پیام