نوامبر 28, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

آمریکا تسلیم اراده ملت ایران

نوبت شما به نقل از وبلاگ “ایران زیبا” نوشت: آمریکا تسلیم اراده ملت ایران

1

 

انتهای پیام