آگوست 12, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

کاش ستادی برای آمدن تو تشکیل میدادیم

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” چفیه ” نوشت:

کاش ستادی برای آمدن تو تشکیل میدادیم

کاش پوستر و تبلیغات تو را در خیابان نشان میدادیم و رنگ ظهورت را رنگ پرچم عباس در عاشورا میکردیم و همه یکرنگ منتظر ظهورت میشدیم نه اینکه با نام تو دکانی برای تبلیغات خود باز کنیم