آگوست 9, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

انتخاب درست، یعنی …

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” حماسه های پایداری ” نوشت:

انتخاب درست، یعنی …

نقد دقیق آراء و نظرات نامزدها بدور از هرگونه جانبداری و یا دشمنی حزبی. یعنی نادیده گرفتن شعارهای خوش رنگ و اشتهاآور.

یعنی نگاه درست به تبلیغات نامزدها و چگونگی هزینه کردن آنها برای جمع آوری رای.

یعنی نگاه موشکافانه به سابقه و صبغه افراد…

یعنی تمرکز بر همراهان و حامیان نامزدها. یعنی فریب نخوردن در مواجهه با اشک و آه و فریاد نامزدها. یعنی مراقبت از افتادن در دام هوچی‌گری و خبرسازی و جنگ روانی نامزدها.

یعنی مراقبت از ظاهرفریبی‌ها و ظاهرسازی‌ها.. یعنی خط‌کشی درست با ضدانقلاب و اپوزیسیون و قدرت های زورگوی جهان .

یعنی حواست را جمع کن تخصص با تعهد معنا دارد وگرنه باکری‌ها و همت‌ها و البته شهید آوینی‌ها هرگز جهانی نمی‌شدند.
انتخاب روز جمعه هر نتیجه‌ای داشته باشد، یک امتیاز ویژه برای نظام است اما وقتی می‌شود با حضور آگاهانه و چشمان باز، انتخابی اصولی و آینده‌نگر داشت چرا باید کشور را به دست افرادی سپرد که آزمون‌های سخت را بد پس داده‌اند و یا بدون هیچ برنامه‌ای تنها برای کسب وجهه اجتماعی – سیاسی و یا سهم خواهی در دولت بعدی، خود را در این عرصه نفس‌گیر عرضه کرده‌اند؟

می‌شود و می‌توانیم

بـــا درایـت و هوشـیــــاری،

گـردنـــــه پیـــش روی نـــظام را

با لبخند به حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه

و جانشین شایسته اش و قلبی سرشار از باور به

وعده های الهی پشت سر بگذاریم.