ژوئن 26, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

بالا رفتن پیوسته قیمنها

نوبت شما به نقل از (انجمن فرزانگان کویر دانغان): در حالت تورم : قدرت خرید پول کم میشود و مردم با پول زیاد به دنبال کالای کم می دوند .  کسانی که در دوره تورم زیان می بینند عبارتند از:
gheymate-seke-radsms.net_8

در حالت تورم : قدرت خرید پول کم میشود و مردم با پول زیاد به دنبال کالای کم می دوند .

 کسانی که در دوره تورم زیان می بینند عبارتند از : پس انداز کنندگان ، بستانکاران ، دارندگان

 حقوق ثابت . در بیشتر موارد تورم زاییده جنگ است .

عوامل دیگر تورم از جمله عبارتند از: افزایش کلی دستمزدها بدون افزایش متناسب تولید،

 سیاست قیمتها و سیاست اجتماعی دولت ،کسر بودجه ،احتکار کالا،افزایش مفرط اعتبارات

 ،افزایش سریع خدمات نسبت به تولید ،سقوط نرخ کالا های صادراتی و

 

وخامت وضع مبادلات اقتصادی با خارج