نوامبر 28, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

دوقطبی ناخواسته در انتخابات

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” جوانی؛در دست ساخت ” نوشت:

دوست ندارم انتخابات ریاست جمهوری یازدهم را دو قطبی بدانم؛ همان دو قطبی سازش و تسلیم – مقاومت و ایستادگی! چون لااقل از تأیید صلاحیت شدگان توسط شورای نگهبان اینطور انتظار میرفت که بالاخره همگی هشت نامزد بایستی سر ناسازگاری با قدرت های زورگوی منطقه ای و فرامنطقه ای داشته باشند.

اما به ناگاه همه چیز برای من از مناظره ی سوم آغاز شد؛ از آنجایی که برخی آقایان به اصرار می خواستند خودشان را در جرگه ی سازشکاران وارد کنند…  همان ها که دم از لبخند به دشمن و قهر نکردن می زنند و سیاست خارجه را نشستن با سفرا و وزرای کشورهای غربی بزرگ ( به زعم خودشان) می پندارند.

حتی قالیبافی که زیاد سعی نمی کرد در بحث های اینچنینی (شما بخوانید تضاد بین مقاومت و سازش) بشود با نهیب به آقای ولایتی او را به یادآوری موشک باران رزمندگان اسلام توسط سوخوها و سوپراتانداردهای فرانسه همزمان با نشست شخص شخیص ایشان با فرانسوی ها توصیه کرد. برای آقای ولایتی بعد از شانزده سال تصدی وزارت امور خارجه هنوز تشخیص فرد دوم فرانسه از یک کارشناس مقدور نیست؟ جواب منفی است، وقتی گفتمان حاکم بر روحیه یک شخص، سازش باشد به وضوح میشود خوشحالی و شادمانی آن شخص را از سفر  غربی ها و امتیاز دادن بیهوده ی آنان و بدون نتیجه را دید… سارکوزی سگ چه کسی است که میخواست با ایجاد یک مذاکرات موازی تفرقه را در روند مذاکرات ایجاد کند؟ خوشحالی چرا؟ بالاخره باید میفهمیدیم که آقای ولایتی بعد از حمله صدام به کویت  و اقبال جامعه جهانی نسبت به متجاوز بودن رژیم عراق توانست در رابطه با قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل عرض اندام کند و نه قبل از آن، باید معلوم میشد این ادعا و پز سیاسی را که تا قبل از دیروز فخرش را به عالم و آدم میفروخت  از این خبرها هم نبوده است… و همه ی این ها به حساب خاص شهداست.

من هیچ وقت پای به جامانده ی جلیلی را دلیل و حجت بر تکیه زدن او به ریاست جمهوری ندانسته و نمیدانم، اما مقاومت و ستیز او را در آلماتی تحسین میکنم؛ در واقع اگر پای دیگری برای انقلاب و دین و حفظ نظام باید جا بماند؛ در همین مقاومت های هسته ای است، پا که هیچ، سر باید داد…! این میدان مجال عافیت طلبی و سازش کاری نیست. آقای روحانی به فکر  آزادی بیان است؟ پس وقایع کوی به گردن چه کسی است؟

آقای رضایی، در موقعی که توانایی جوابگویی به مدیریت زمان جنگ خود را نداشتند و همچنین قضیه بازگویی مسائل امنیتی، به صراحت اعلام کرد که به گذشته ها باید صلوات فرستاد…  آقای عارف، اتفاقا سعید جلیلی آبادان را از قلم انداخت، کشته های آبادان در دوران اصلاحات را یادتان هست؟ یادتان هست مردم به خاطر چه چیزی تجمع کردند؟ آب… بله، به خاطر آب شور!

من نمیخواستم این انتخابات را دو قطبی ببینم، سازش و مقاومت اما دو قطبی انتخابات یازدهم شده اند، خواسته یا ناخواسته…! مردم خود انتخاب میکنند.

پی نوشت: رفتن تو سهم دلم شد…!