اکتبر 3, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

لج بازي خورشيد، دهن كجي آدم ها

نوبت شما به نقل از وبلاگ “خبر 273” نوشت: فقط يادتان باشد موقعي كه طرف مي نشيند بند كفشي ببندد ويا چيزي از روي زمين بردارد چلوي چشمان فرزندتان را با دست محكم بگيريد تا بعضي صحنه هاي…. را نبينند.

63645_105

اين روزها هوا بد جوري گرم شده است وخورشيد با تابش پرحرارت خود زميني ها را زمين گير كرده است. آن هايي كه از قبوض برق نمي ترسند كولر گازي راه انداخته اند وآنهايي كه حساب مي برند كولر آبي وبرخي هم زير پنكه از جابجايي هوا لذت مي برند.

هوا كه گرم مي شود انكار پرده ها كنار مي رود و همه چيز فرق مي كند .آدم يك چيزهايي را مي بيند كه كلي خجالت مي كشد واين جا است كه با خودت مي گويي كاش براي اين موضوعات هم قبضي ، حسابي وكتابي وجود داشت تا تو اين گرماي هوا كه خود به خود عرق آدم در مي آيد عرق خجالت هم چاشني اش نشود.

اين گرما عجيب پوشش ها را كم كرده است حساب خانمها كه جدا است وبالاخره در طول سال چند گشت ارشادي ومامورين امر به معروف وضابطان قوه قضائيه هشداري واخطاري به آنها مي دهند اما اين آقايان اين روزها ديگه خيلي حال مي كنند والبته حال بقيه را مي گيرند. نمي دانم اين كمر شلوارهاي مردانه است كه روز به روز كوهتاتر مي شود يا لبه شورت آنان است كه دائماً بهش اضافه مي شود.

قبلاً براي خريد يك مارك خوب بايد مغازه طرف را به هم مي ريختيد اما حالا كافي است در خيابان چشمتان را كمي اين طرف وآن طرف بچرخانيد تا انواع شورت هاي مردانه را با مارك هاي مختلف پاي اين وآن ببينيد. فقط يادتان باشد موقعي كه طرف مي نشيند بند كفشي ببندد ويا چيزي از روي زمين بردارد يا لاستيك ماشين وموتورش را چك كند چلوي چشمان فرزندان تان را با دست محكم بگيريد تا بعضي صحنه هاي…. را نبينند.

اين گرماي هوا باعث شده تا زير پوش هايي كه قبلاً در خانه ها تن مردها بود وتازه اگر كسي هم مي آمد سريع رويش يك پيراهني ، تي شرتي تنشان مي كردند اين روزها لباس بيرون شود وبا يقه هايي كه خيلي سعي مي شود به پائين كشيده شود خودي نشان بدهد.

البته اين زير پوش ها يك حسن ديگر هم براي اين آقايان دارد وآن هم اينكه ديگر مجبور نيستند براي نشان دادند مار وعقرب واژدها  خالكوبي شده برروي دست آستين ها را به زور بالا ببرند.

به هر حال گرما هوا حال بعضي ها را مي گيرد وبه بعضي ها حال مي دهد. هوا گرم شده شايد به همين دليل است كه كسي كاري به كار اين آدمها ندارد . شايد نمي خواهند كسي بسوزد.

اين گرما هوا باعث شده تا ماهم هذيان بگوئيم. مثلاً با خود گفتمان كنيم كه اي كاش آن ماموراني كه با جديدت رو پشت بام خانه ها دنبال ماهواره مي گردند يك روز كاري هم سري به خيابانها مي زدنند تا اين صحنه هاي زنده را محو كنند.

انتهای پیام