نوامبر 30, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

24 خرداد شاه کلید فتنه را خواهیم شکست

نوبت شما به نقل از وبلاگ “حماسه های پایداری” نوشت: مردم غیور و توانمند ایران اسلامی به جهانیان ثابت کردند که هیچ تحریمی بر آنها اثر ندارد

3418795688743336409

پس از گذشت بیش از 30 سال از انقلاب اسلامی ایران مردم غیور و توانمند ایران اسلامی به جهانیان ثابت کردند که هیچ تحریمی بر آنها اثر ندارد، و هیچ دری نمی تواند بروی آنها بسته بماند و جمله ما می توانیم… را سر لوحه کار خود قرار دادند…
و این بار هم با حماسه ی حضور آگاهانه و
بصیرتمندانه ی خویش درهای موفقیت و پیش رفت را بروی ایران اسلامی خواهند گشود و باری دیگر جهانیان را مبحوط حماسه سازی های خود قرار خواهند داد.
و همچون گذشته ( فتنه 88) که اسباب فتنه و آشوب را برهم زدند این بار هم شاه کلید فتنه را خواهند شکست و بقایای ریشه خشکیده ی فتنه گران را به زباله دان تاریخ می افکنند.

انتهای پیام