آگوست 14, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

آقای من!

نوبت شما به نقل از وبلاگ”بچه های حرم“نوشت:آقـــــــاـــــــــی دســتــــ تنهـــــــــا ـــی مــــــــــن !

images

آقـــــــاـــــــــی دســتــــ تنهـــــــــا ـــی مــــــــــن !

در هــــــــــیاهــــــــــوـی انتـــخـابــاتــــــــ

مــــــــــن همــــــچنــــان در پِـــــی

عَمــــــارِتــــــــان

می گــــــردَم

انتهای پیام