نوامبر 30, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

حجابتان را خون بها کنید

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بصیرت” نوشت:روز آخر ثبت نام بود كه 10 نفر از دختران محله براي ثبت نام به مسجد آمدند.نوع حجاب و پوشش آنها همه را آزار مي داد و باعث شد تا تعدادي از بسيجيان به ثبت نام آنها اعتراض كنند. اما…images

با تعدادي از بسيجيان پايگاه مسئول ثبت نام زائران راهيان نور بوديم. امسال هم مانند سالهاي قبل شور و حال خاصي در محل بر پا بود. اكثر خانواده ها در كاروان راهيان نور ثبت نام كردند تا ساعت تحويل سال را در طلائيه باشند.روز آخر ثبت نام بود كه 10 نفر از دختران محله براي ثبت نام به مسجد آمدند.نوع حجاب و پوشش آنها همه را آزار مي داد و باعث شد تا تعدادي از بسيجيان به ثبت نام آنها اعتراض كنند. اما اين بهترين فرصت بود تا آنها از نزديك با شهدا آشنا شوند به خاطر همين قرار شد تا آنها هم در اين سفر معنوي با ما همراه شوند.احساس خوبي به من دست داده بود و فكر كردم در اين سفر يك تلنگر كافي است تا كارستان كند.

دو روز گذشت اما هيچ تغييري در آنها نمايان نشد. همان دوستان دوباره به سراغم آمدند و گلايه كردند. به آنها گفتم : كه هنوز فرصت باقي است. سرانجام به طلائيه رسيديم. صحنه اي شگفت انگيز مرا مبهوت خود كرد. 10 دختر همراه كاروان مثل ابر بهاري اشك مي ريختند.

روي تابلو جمله اي از وصيتنامه شهدا بو:

«جانم را بهاي امنيت و آرامش شما كردم، حجابتان را خون بها كنيد»

انتهای پیام