فوریه 9, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

تـــو چادری بمان، ثابت کن ارزش واقعی این است.

نوبت شما به نقل از وبلاگ”رضوان” نوشت:

در زمانی که شأن و ارزش، به لباس و ماشین است ،

 تـــو چادری بمان، ثابت کن ارزش واقعی این است.91972339352140720849

مقام معظم رهبری: 

مردم ما چادر را انتخاب كرده‌اند. البته ما هیچ وقت نگفتیم كه «حتماً چادر باشد، و غیرچادر نباشد.» گفتیم كه «چادر بهتر از حجابهاى دیگر است.» ولى زنان ما مى‌خواهند حجاب خودشان را حفظ كنند. چادر را هم دوست دارند. چادر، لباس ملى ماست. چادر، پیش از آن‌كه یك حجاب اسلامى باشد، یك حجاب ایرانى است. مال مردم ما و لباس ملى ماست