اکتبر 7, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

چگونه مي توان به حجت شرعي در انتخاب رسيد؟

نوبت شما به نقل از وبلاگ “سه یاور” نوشت:رهبر معظم انقلاب اسلامي با صراحت مي فرمايند: «بايد بگرديد، بين خودتان و خدا حجت پيدا كنيد؛ يعني بتوانيد از راهي برويد كه اگر خداي متعال پرسيد شما به چه دليل به اين فرد رأي داديد، بتوانيد بگوييد به اين دليل.

IMAGE634662784561823644

بنيان رأي و انتخاب در نظام مردم سالاري ديني بر داشتن «حجت شرعي» بنا نهاده شده است. براي شناخت و تشخيص گزينه اصلح و رأي دادن به وي بايد حجت شرعي داشت و مبتني بر معيارهاي ناصواب و يا عدم شناخت و تحقيق و تنها مبتني بر ظواهر و احساسات و فارغ از معيارهاي غيرعقلي عمل ننمود. از اين رو رهبر معظم انقلاب اسلامي با صراحت مي فرمايند: «بايد بگرديد، بين خودتان و خدا حجت پيدا كنيد؛ يعني بتوانيد از راهي برويد كه اگر خداي متعال پرسيد شما به چه دليل به اين فرد رأي داديد، بتوانيد بگوييد به اين دليل. بين خودتان و خدا، دليل و حجتي فراهم كنيد و بعد با خيال راحت برويد رأي بدهيد.»

آنچه مي تواند يك انتخاب را به حجتي شرعي بدل كند، تصميم گيري مبتني بر ضوابط شرعي و با محوريت عقلانيت است. به واقع اگر كسي مبتني بر ضوابط شرعي در بررسي افراد عمل كرد و در تشخيص اين ضوابط با افراد با محوريت عقل عمل نمود و عواطف و احساسات و حب و بغض ها و منافع و تعلقات ديگر را كنار گذاشت، مي توان گفت كه انتخابي در طراز حجت شرعي انجام داده است. مسير فوق از دو طريق حاصل مي شود:

راه اصلي و اولين گام در اين مسير آن است كه فرد خود به تحقيق و تفحص به يقين برسد. در اين مسير بايد به سه نكته توجه شود: 1- معيار و ملاك هاي انتخاب اصلح را پيش روي خود داشته باشد، 2- از افراد حاضر در صحنه حداقل شناختي اجمالي داشته باشد، 3- كارنامه افراد را بر معيارها و ملاك ها ارجاع داده و به افراد نمره داده شود.

با تحقق اين سه گام طبيعي است كه شناختي براي فرد حاصل مي شود كه مي تواند معيار عمل و انتخاب وي قرار گيرد.

دومين گام زماني است كه فرد خود به تنهايي توان و علم لازم براي شناخت را ندارد. در اينجاست كه زمينه براي رجوع به كارشناسان و مشورت گيري از ايشان فراهم آمده است. طبيعي است كه حجت در شرع در اين زمينه از طريق رجوع به افراد امين و صاحب صلاحيت فردي حاصل مي شود. رهبر معظم انقلاب اسلامي به اين مسئله تأكيد داشتند كه: «اگر مي توانيد، تشخيص بدهيد؛ اگر نمي شناسيد، از ديگري كه مي تواند امين باشد، سوال كنيد.»

با وجود اين دو راه، ديگر زمينه اي براي سرگرداني و سردرگمي افراد در مسير انتخاب باقي نخواهد ماند و رأي دهندگان حتي اگر در اين مسير هم دچار اشتباه هم شوند مأجور خواهند بود.

رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار با اقشار مختلف مردم نيز با صراحت به اين مسئله اشاره داشتند و فرمودند: «شوراي محترم نگهبان، خب مردماني پرهيزكار، متقي و آگاهند؛ طبق قانون تشخيصي مي دهند و عده اي به عنوان افرادي كه صالحند، معرفي مي شوند؛ من و شما بايد نگاه كنيم، ببينيم در بين اين صالح ها كدام صالح ترند، كدام بيشتر به درد مردم مي خورند، كدام بيشتر مي توانند اين بار سنگين را بر دوش بكشند و با امانت كامل اين راه را ادامه دهند و پيش ببرند؛ اين را بايد من و شما نگاه كنيم، ببينيم، بشناسيم. از افرادي كه ممكن است ما را هدايت كنند، راهنمايي كنند، كمك بخواهيم؛ بالاخره خودمان را به حجت شرعي برسانيم. اگر انسان بر طبق حجت شرعي كار كرد، چنانچه بعداً غلط هم از آب دربيايد، باز سرفراز است، مي گويد من تكليفم را عمل كردم؛ اما اگر بر طبق حجت شرعي عمل نكنيم، بعد خطا از آب دربيايد، خودمان را ملامت خواهيم كرد؛ عذري نداريم، حجتي نداريم.»

انتهای پیام