دسامبر 9, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

نگاه شهیدان به انتخاب شماست

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” چفیه ” نوشت:

شهدا زنده اند، نگاهشان به اعمال و رفتار ما هست، حتی به انتخابمان…

نگاه شهدا به انتخاب ماست – نوبت شما