فوریه 5, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

انتخابات

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” هییت ابوالفضل العباس امیریه “نوشت:آنان که معنای ولایت را نمی دانند در کار ما سخت در مانده اند.اما شما خوب می دانید که سرچشمه ی این تسلیم و اطاعت و محبت در کجاست!

siygx5

انان که معنای ولایت را نمی دانند در کار ما سخت در مانده اند.

اما شما خوب می دانید که سرچشمه ی این تسلیم

و اطاعت و محبت در کجاست!

خودتان خوب می دانید که چقدر شما را دوست می داریم

و چقدر دلمان می خواست آن رو ز که به دیدار شما آمدیم،

سر در بغل شما پنهان کنیم و بگرییم.

ما طلعت آن عنایت ازلی را

در نگاه شما باز یافتیم.

لبخند شما شفقت صبح را داشت و شب انزوای ما را شکست.

سر ما و قدمتان که وصی امام عشق هستید و نائب امام زمان.

شهید سید مرتضی آوینی