دسامبر 9, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

آزادی اجتماعی از منظر امام خمینی (ره)

نوبت شما به نقل از وبلاگ“عشق جاویدان” نوشت:امام خمینی (ره) می فرمایند: “فریاد می زنند که اختناق است . اختناق است آزادی نیست… .نمی گذارندکه این جوان های ما آزاد باشند …images

امام خمینی (ره) می فرمایند: “فریاد می زنند که اختناق است . اختناق است آزادی نیست… .نمی گذارندکه این جوان های ما آزاد باشند … . این ها نمی گذارند که رادیو و تلویزیون ما زن های لخت را نشان بدهد … وبچه ها و نوجوان های ما را مشغول کند . این یک آزادی وارداتی است که از غرب آمده است “.

این آزادی ممنوع است، زیرا تخریب می کند و روی دیگران تاثیر منفی می گذارد.کسی که حجاب را رعایت نمی کند ، حقوق دیگران را پایمال کرده است ، زیرا اجتماع خانه ی همه و مربوط به همه ی انسان ها است . باید حقوق همه ی مردم حفظ شود . کسی در خانه عمومی ، حق فساد و خلاف ندارد ،زیرا حقوق دیگران و قانون تضییع می شود .اگر افراد در اجتماع آزاد بودند ، دیگر قوای مقننه و مجریه و قضائیه لازم نبود .

قوای انتظامی و قضایی برای جلوگیری از آزادی مطلق و کنترل جامعه است این نیروها احکام را بر ضد مجرمان صادر و اجرا می کنند تا جامعه مهار و کنترل شود و نظم و انضباط اجتماعی پدید آید، حتی وقتی یک رئیس جمهور آرای بالایی را می آورد و اکثریت به اهداف خود می رسند و با آزادی در انتخاب ، به مطلوب دست می یابند ، از اقلیتی که میلیون ها انسان هستند ، آزادی سلب می شود ، زیرا باید تابع آرای اکثریت باشد و حق اعتراض و مخالفت با آرای عمومی را ندارند و باید برای حفظ نظام نهایت همکاری را بادولت بنمایند ، تا کشور از هرج و مرج نجات یابد و به اهداف عمران و آبادی در ابعاد گوناگون برسد و آن ها بالاجبار باید تحت نظام حاکم باشند و همین دلیل روشنی است که آزادی ، نسبی است.

انتهای پیام