دسامبر 1, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

شاهرود – انتخابات به روایت تصویر (1)

نوبت شما به نقل از وبلاگ “پاتوق وبلاگ نویسان شاهرودی” نوشت: همزمان با سراسر کشور کار تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری در شاهرود نیز آغاز گردید..

0

همزمان با سراسر کشور کار تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری 

در شاهرود نیز آغاز گردید .

در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری تابلوهایی بمنظور جلوگیری از  چسباندن عکس آنهم بصورت فله ای و در مکانهای نامناسب  نصب گردیده است 

از جمله در میادین و چهارراه های پر رفت و آمد این تابلوها به چشم میخورند 

در این میان پاره شدن تابلوی  چهارراه مدرسه قلعه و مقابل محل برگزاری نماز جمعه 

آنهم در روز برگزاری این مراسم وحدت بخش جای تامل دارد 

چسباندن تصاویر یکی از کاندیداها که متبرک به اسم حلالهء الله نیز میباشد بر روی 

جداول استگاه اتوبوس خط واحد شهری جلوی دانشگاه پیام نور و زیر پای مسافرین 

ایستگاه حرکت نامناسبی ست که جا دارد مسئولین امربا تذکربه موقع به ستاد این 

کاندیدا مانع ازادامهء اینگونه حرکات توسط طرفداران فردمورد نظر و سایرکاندیداهای 

دیگرشوند .

این عکسها روی جدولهای دور برگردان بلوار جلوی دانشگاه ازاد اسلامی نیز به چشم 

میخورد 

 

امید – پاتوق وبلاگ نویسان شاهرود

 

انتهای پیام