نوامبر 30, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

به عشق رهبرم سیدعلی

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” به سوی ظهور ” نوشت:

 

 

به عشق رهبرم سید علی – نوبت شما