دسامبر 1, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

شهید زنده ما برگ برنده ما

نوبت شما به نقل از وبلاگ”سبز علویان” نوشت:

سعید جلیلی: ما به لطف خدا تصمیم داریم که نظام اسلامی را احیا کنیم و اگر نوکران آمریکا نمی پسندند و آن را قدرت طلبی و توسعه طلبی می دانند از آن باکی نداریم و از آن استقبال می کنیم.

1223