نوامبر 28, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

چشم قالیباف روشن : *زیبا کلام* قالیباف ایده آل ترین گزینه اصلاح طلبان است

وبلاگ “بصیرت بسیجی” نوشت:  همه ماجراي شايعه سازي درباره جليلي و اينکه او گزينه نظام است به نفع تيم «قاليباف» تمام مي شود.

«صادق زيباکلام» استاد دانشگاه تهران و تحليلگر مسايل سياسي معتقد است که قالیباف ایده آل ترین گزینه برای اصلاح طلبان است و باید اصلاح طلب ها از او حمایت کنند و مطمئنا اکثریت بدنه اجتماعی اصلاح طلب ها به قالیباف رای می دهند چون او ناچار است که توسعه اقتصادی دولت هاشمی را توام با توسعه سیاسی خاتمی ادامه دهد . به اعتقاد زيبا کلام همه ماجراي شايعه سازي درباره جليلي و اينکه او گزينه نظام است به نفع تيم «قاليباف» تمام مي شود.
صادق زیبا کلام در مصاحبه ای با روزنامه «شرق»  با  با عنوان “صف بندي انتخاباتي در غياب هاشمي” به مسائل مهمی درباره آرایش نهایی کاندیداها اشاره کرده ، و از آخرین وضعیت دو نامزد مهم این دوره یعنی قالیباف، جلیلی می‌گوید:

 شايعه اي اين روزها در فضاي سياسي کشور مطرح شده که از سعيد جليلي به عنوان گزينه مورد حمايت نظام ياد مي شود. شما اين تحليل را قبول داريد؟
من يک نکته را قبول دارم و آن اين است که از ميان تمام نامزدهاي وابسته به طيف اصولگرا آقاي جليلي با نگاه ايدئولوژيک و جهان بيني اي که دارند نزديک ترين گفتمان به اصولگرايان را دارند. ايشان جرياني را به عنوان «خط مقاومت» در انتخابات به ميان آورده است. وقتي اين خط مقاومت را بررسي مي کنيد عملا تداوم گفتمان سال 84 آقاي احمدي نژاد است. البته بخش هايي از اين گفتمان به دليل شرايط امروز دچار تغيير شده است. به دليل آنکه آقاي هاشمي رفسنجاني در اين انتخابات حضور ندارد، مباحثي همچون مبارزه با اشرافي گري، ساده زيستي، مبارزه با فساد از سوي جليلي مطرح نمي شوند. اگر جليلي امروز اين شعارها را مطرح کند، مخاطب او رقبايي چون حداد عادل، قاليباف، غرضي، ولايتي و رضايي مي شوند. بنابراين، اين بخش از ادبيات گفتمان مقاومت جليلي حذف شده و به جاي آن ادبيات ديگري وارد شده است.
اين احتمال که جليلي گزينه احمدي نژاد باشد و دولت، چراغ خاموش از جليلي حمايت کند، چقدر محتمل است؟
    من قبول ندارم که احمدي نژاد در تمام اين مدت مشکلات و دردسرهاي آوردن مشايي به صحنه را قبول کرده باشد يا از بهار سخن گفته باشد که بخواهد از جليلي حمايت کند.
اگر دبيري شورايعالي امنيت ملي را به عنوان کار اجرايي بپذيريم، جليلي گزينه اي بوده که احمدي نژاد وارد کار اجرايي کرده و در تمام اين مدت هم هيچ انتقادي از سوي جليلي به عملکرد احمدي نژاد و دولت مطرح نشده است.
من يک نکته را قبول دارم که گفتمان سعيد جليلي به احمدي نژاد نزديک است. گفتمان هيچ يک از نامزدهاي ديگر انتخابات به احمدي نژاد نزديک نيست. ضمن اينکه اگر جليلي وضعيت اقتصادي کشور را زير سوال ببرد عملکرد خودش و همکارانش در اين هشت سال را زير سوال برده است. روز جمعه در ورزشگاه شيرودي در مراسم ستاد آقاي جليلي اگر دقت کنيد چهره ها و شخصيت هايي پشت سر جليلي حضور داشتند که در انتخابات سال 84 گفتمان سه تير را راه انداختند و اين گفتمان موجب پيروزي احمدي نژاد شد. مي خواهم بگويم بخشي از جريان هاي اصولگرايان پشت سر جليلي قرار گرفته اند. اما جريان هايي همچون آيت الله مهدوي کني و شيخ محمد يزدي اصراري روي گزينه جليلي ندارند. تمايل آنها و برخي جناح هاي اصولگرا همچون حزب موتلفه، جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم، روي ولايتي است.
از سوي ديگر جبهه پايداري به رهبري آيت الله مصباح يزدي هم حامي لنکراني بودند و تمايلي به جليلي ندارند. در سال 84 اما تمام طيف اصولگرا پشت سر احمدي نژاد بودند. اين يکدستي در سال 84 وجود داشت اما امروز بين اصولگرايان ديده نمي شود.
 ارزيابي شما از احتمال موفقيت سعيد جليلي در انتخابات و اجماع اصولگرايان در لحظه آخر روي او چيست؟
    فکر نمي کنم اين اتفاق رخ دهد. جليلي راي چنداني ندارد. من جليلي را گزينه نظام يا همه اصولگرا ها، نمي دانم. تفاوت ديگري که جليلي با احمدي نژاد سال 84 دارد اين است که هاشمي وجود ندارد تا جليلي با مانور بر بحث محرومان و مبارزه با اشراف گرايي جذب آرا کند.
جليلي بيشتر«خط مقاومت» را در انتخابات مطرح کرده که به نظر مي رسد با شعارهاي احمدي نژاد در 84 فاصله دارد.
 تا اين لحظه در تمام صحبت هاي جليلي هيچ کلامي در مورد تورم و گراني نيست. ايشان هيچ نظري درباره بيکاري، فساد اقتصادي، ورشکستگي بنگاه هاي اقتصادي، کاهش ارزش پول ملي، خروج سرمايه از کشور ندارد. جليلي حتي به مسايل اجتماعي هم نمي پردازد. انگار نه انگار که اين مشکلات براي کشور ايران است. ايشان تنها به خط مقاومت که شامل استکبارستيزي و احياي خط انقلاب است تاکيد مي کند. احمدي نژاد در سال 84 به مسايل و مشکلات جامعه هم مي پرداخت.
به نظر شما کنارگذاشتن هاشمي رفسنجاني از انتخابات به نفع کدام يک از گزينه هاي اصولگرا در انتخابات تمام شد؟
من معتقدم با حذف هاشمي رفسنجاني از انتخابات، آراي جليلي به هيچ وجه افزايش نيافت. با حذف هاشمي رفسنجاني شانس قاليباف زياد شده است. هر چه جليلي بيشتر و بيشتر به عنوان نامزد اصولگرايان و نظام معرفي شود شانس قاليباف براي پيروزي در انتخابات افزايش مي يابد. جريان رقيب اصلي جليلي در انتخابات نه ولايتي، نه غرضي، نه حدادعادل، نه رضايي بلکه قاليباف است. تمام کاستي اي که جليلي در جذابيت و جذب مخاطب در سخنراني دارد، قاليباف براي مخاطب جبران مي کند. قاليباف از خدا مي خواست که رقيب او فردي مانند جليلي باشد. تا يک هفته پيش قاليباف با کابوس هاشمي مواجه بود که مي توانست تمام روياهاي او را نقش بر آب کند. اکنون با کنار گذاشته شدن هاشمي گزينه اي مقابل قاليباف قرار گرفته که شانس او را چندبرابر کرده است. به نظر مي رسد تمام موازنه ها و علايم به نفع قاليباف شده است.
پس به اعتقاد شما در اين انتخابات، دو قطبي جليلي– قاليباف با برتري قاليباف در انتخابات شکل گرفته است؟
نه به اعتقاد من دوقطبي نخواهد شد. زيرا به نظر مي رسد، وضعيت به نفع قاليباف است.
در اين ميان شانس گزينه هاي نزديک به اصلاح طلبان آقايان عارف و روحاني چگونه ارزيابي مي شود؟
اصلاح طلبان وقتشان را تلف مي کنند. بدنه اصلاح طلبان ذيل جريان اصلاح طلبي آن که 20ميليون راي در سال 76 به خاتمي داد يا 10 ميليون راي هاشمي در دور دوم انتخابات سال84 يا 13 ميليون راي سال88 را در اين دوره نخواهد داشت. اساسا در اين انتخابات اين جريان شرکت نخواهد کرد و اگر شرکت کند به عارف و روحاني راي نخواهد داد چون مي دانند راي آنها تلف مي شود. اگر افرادي از جريان اصلاح طلبي در انتخابات شرکت کنند به قاليباف راي مي دهند.
 اگر بين نامزدهاي نزديک به جريان اصلاح طلبي اجماع حاصل شود، باز فکر مي کنيد در انتخابات تاثير گذار نخواهند، بود؟
من معتقدم اجماعي بين عارف و روحاني شکل نخواهد گرفت و خاتمي و هاشمي هم به هيچ وجه از هيچ کدام آنها حمايت نخواهند کرد.
 با توجه به صحبت هايي که به تازگي از قاليباف در رسانه هاي خارجي منتشر شد فکر مي کنيد در جبهه اصلاحات تمايلي به قاليباف باشد؟
معتقدم از بين همه اين نامزدهاي جبهه اصولگرا، قاليباف به آنها نزديک تر است. من از مهر سال گذشته گفتم بهتر است که اصلاح طلبان نامزد خودشان را کنار بگذارند و پشت سر ناطق نوري يا قاليباف بروند. آقاي ناطق نوري که در انتخابات حاضر نشد اما قاليباف همچنان گزينه پيش روي اين جريان است.

جالب است که نزديکان آقاي قاليباف با من تماس مي گيرند و مي گويند تو اگر درباره قاليباف صحبت نکني بهترين خدمت و کمک را کرده اي.

اما واقعيت امر اين است که اگر قاليباف رييس جمهور شود، چاره اي ندارد که اقتصاد کشور را در مسير توسعه حرکت دهد. در اين راستا توسعه سياسي را هم به صورت اجتناب ناپذيري پيش مي برد.