اکتبر 7, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

اینفوگرافیك | صحنه‌ی انتخابات ۹۲

نوبت شما به نقل از وبلاگ”پایگاه شهدای سمنان” نوشت:

انتخاباتِ امسال اهميت مضاعف دارد و به يك موضوع مهم بين‌المللى تبديل شده است؛ اين را بدانيد. دستگاههاى فكرى دشمنان – به قول خودشان، اتاقهاى فكر – نشسته‌اند رصد ميكنند مقدمات اين انتخابات را، اين حادثه‌ى بزرگ را؛ دارند نگاه ميكنند؛ نقشه هم دارند، هدف هم دارند. هدف جبهه‌ى دشمنان شما، نقطه‌ى مقابل هدف شما است.13920227_0122585