فوریه 5, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

پدر انقلابی ام روزت مبارک

نوبت شما به نقل از وبلاگ “دنیای راه راه” نوشت: تقدیم به حضرت ماه که در غیبت خورشید همچنان آه می کشد.

00

تقدیم به حضرت ماه که در غیبت خورشید همچنان آه می کشد.

به خامنه ای که اگر نبود، دل تنگی غروب آدینه می کشت ما را.

به قمر بنی انقلاب که خاص ترین نائب شمس است.

به مولایمان امام خامنه ای.

پس از عروج آسمانی روح الله ما مانده بودیم و انقلاب او

و بار سنگین هدایت انقلاب

تا اتصال آن به انقلاب حضرت خورشید!

اما امانت امام به بهترین و صالح ترین فرد سپرده شد.

۲۴ سال بدون خمینی …

اما خامنه ای خمینی دیگری برایمان بود.

۲۴سال در مظلومیت و تنهایی بار سنگین انقلاب و رهبری مستضعفان را به دوش کشی

دو سکان هدایت کشتی انقلاب را نوح گونه عهده دار بود.

خامنه ای اگر در غربت زمانه همراه و همسنگران صادقی نداشت

اما خدا با او بود و حضرت خورشید!

هرچه باشد خامنه ای نایب امام زمانمان است و مهدی (عج) صاحب واقعی انقلاب و این کشور

و اوست پشتیبان و همراه خامنه ای.

ما فرزندان ولایتیم.

ذره ای هستیم از شعاع نور ماه.

ما همان مزه احلا من العسل ایم.

ما سرباز خوبی برای خامنه ای باشیم، همان قاسم ابن الحسنیم.

ما ستاره های خوبی برای ماه باشیم، همان پسران ام البنینیم.

ما فداییان خامنه ای باشیم همان جوانان کوچه بنی هاشمیم.

ما گوش به فرمان رهبر باشیم، همان برادران عباسیم.

ما اگر نگذاریم علی تنها بماند، همان فرزند زهراییم.

ما اگر در راه خامنه ای شهید شویم هیچ فرقییبا همت و باکری نداریم …

خامنه ای شمعی است که تا ما پروانه ها را دارد غم ندارد.

ما هم تا مولای خراسانی مان را داریم غم نداریم.

قلب ما به عشق جمهوری اسلامی می تپد.

چشم ما به عشق انقلاب اسلامی می بیند و حنجره ما به عشق سید علی فریاد بر می آورد.

خامنه ای وقتی سخن می گوید ما بی اختیار اشک می ریزیم.

چه کسی در نماز آدینه به زیبایی مولای ما سوره جمعه می خواند؟

چه کسی جز او می توانست فتنه را بخواباند؟

چه حکمتی بود که وصیت نامه امام را خامنه ای خواند.

چه رازی  است در حروف.

خدا دارد با همین حروف با ما حرف می زند.

“خ” و “م” و “ی” و “ن” و “ی” در خمینی و خامنه ای مشترک است.

 اشبه الناس به خمینی در ظاهر و باطن خامنه ای است.

ما وقتی می گوییم خامنه ای در دل خود خمینی هم دارد.

خامنه ای اما یک  ” الف “، یک ” ها ”  از خمینی بیشتر دارد که روی هم می شود ” آه ” .

 آه امتداد ماه است.

ولایت ماه ، خمینی گفت امتداد ولایت رسول الله است.

آه ماه را الله ، بقیه الله ، ثارالله ، ولی الله ، رسول الله ، روح الله ، اولیاء الله ، همه خوبان دارند.

خامنه ای را همه خوبان دوست دارند.

” آه “. این ” آه “، نشان می دهد که خامنه ای از خمینی مظلوم تر است.

البته ما اجازه نمی دهیم ” آه ” نایب روح الله به سینه چاه گره بخورد.

 از نظر ما خامنه ای، خمینی دیگر است،

با این تفاوت که اگر باز عده ای بخواهند به این امام هم جام زهر بدهند ما کامشان را هر که می خواهند باشند،

بی توجه به نام خانوادگی شناسنامه شان ، تلخ می کنیم.

این روزها روز پدر است و پدر ما امام خامنه ای .

ما فرزندان ولایتیم و فرزندان حضرت ماه خامنه ای .

خطاب به رهبرمان سیدعلی می گوییم ای سید خراسانی ما !

در این روز مبارک در پیشگاه خدا سوگند یاد می کنیم که تا آخرین قطره خونمان،

تا آخرین نفس های زندگی،

در راه آرمان های امام و انقلاب ، در کنارتان خواهیم ماند تا صبحی که منتظرش هستیم

تا به یاری خداوند پرچم این انقلاب را به صاحب اصلی آن تحویل نمایید.

چرا که صبح نزدیک است.

اندک آبرویمان فدای راه شما باد.

راستی ، روز پدر را به شما تبریک می گوییم …

شاید امسال بهتر از هر سال دیگری روز پدر برایمان معنا و مفهوم زیباتری داشته باشد …

عزیز تر از جانم

روزت نزدیک است و باید به فکر هدیه ای برایت باشیم

هدیه ای نداریم در خور و شان تو محبوب من …

فقط می توانیم دو هفته دیگر برایت حماسه بسازیم …

میلاد مظهر علم و عزت و عدالت و سخاوت و شجاعت؛

اسد الله الغالب، علی بن ابیطالب، مبارک باد.