نوامبر 28, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

دارد زمان آمدنت دیر می شود

نوبت شما به نقل از وبلاگ “به سوی ظهور” نوشت: دارد زمان آمدنت دیر می شود دارد جوان منتظرت پیر می شود…..

6

دارد زمان آمدنت دیر می شود دارد جوان منتظرت پیر می شود…..

منبع:به سوی ظهور

انتهای پیام