اکتبر 3, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

هیس وسکوت نکن ….

نوبت شما به نقل از وبلاگ “رأی یک ایرانی” نوشت: می خوام دستمو بلند کنم بگم من هستم …منم هستم همچون شهدا..

حرف اقا با تو هست ای اقا نامزد ریاست جمهور

با توست شعار بصیرت نده گوش به فرمان اقا باش

هیس وسکوت نکن ……

این میدان جای مردان بزرگ است ….

منظورم از مردان بزرگ مردان جبهه وجنگ هست

مردانی که رفتند به خاطر کشورشون وناموسشون…..

تو ای نامزد ریاست جموری نمیدانم میتونی مثل اونا باشید یا نه

حرف اخرم:

میخوام بگم جوونای این کشور همیشه وهمه جا از نظام وکشورشون دفاع کردند

ولی تو ای مسئول کاری نکن با حرفات احساسات ما رو تحریک کنی

می خوام بگم که ما می آییم …می آییم که بگیم پشت نظاممون هستیم

از چپ گرا گرفته تا راستی  ها

می خوام دستمو بلند کنم بگم من هستم …منم هستم همچون شهدا

که واسه کشورشون از عزیزترین کسشون گذشتند


انتهای پیام