ژانویه 31, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

هدیه ای برای رهبرم

نوبت شما به نقل از وبلاگ “قرارگاه بصیرت” نوشت:

عزیز تر از جانم

روزت نزدیک است و باید به فکر هدیه ای برایت باشیم

هدیه ای نداریم در خور و شان تو محبوب من

فقط می توانیم دو هفته دیگر برایت حماسه بسازیم

انشالله
روزت مبارک عزیزتر از جانم
si6M3z_535

انتهای پیام