نوامبر 28, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

به چه کسی رای ندهیم ؟!

نوبت شما به نقل از وبلاگ “دنیای راه راه” نوشت: کسی که فقط شعار می دهد ولی اهل عمل نیست.. کسی که ولایت پذیر و قانون پذیر نیست ..

sisTZZ_353-37415_185x185

کسی که میخواهد قدرت و ثروت بین اقلیتی از مردم باشه

کسی که ادبیات جدلی داشته باشد

کسی که با فساد مبارزه قاطع نمیکند ( با فساد مبارزه گزینشی میکند )

کسی که حق محور نباشد

کسی که گفتمان صحیح ندارند ( بدون منطق و اخلاق صحبت میکنند )

کسی که جلوی انتقاد دیگران را می گیرد

کسی که فقط شعار می دهد ولی اهل عمل نیست

کسی که ولایت پذیر و قانون پذیر نیست

کسی که اخلاص ندارد ( البته باید به مردم گزارش بدهد )

کسی که افراطی یا تفریطی باشد

کسی که کارهایش تداوم ندارد

کسی که خطا پذیر نیست و بخاطر خطاهایش عذرخواهی نمیکند

کسی که کوته فکر است

کسی که یک بعدی است (ف قط به مادیات یا فقط به معنویات اهمیت می دهد )

کسی که به حقوق جزئی مردم اهمیت نمیدهد

کسی که تنها به عقل ابزاری اهمیت میدهد یا تنها به دین

کسی که فداکاری و ایثار ندارد ( قائل به اشرافیت دینی است )

کسی که ارزشها را درست رده بندی نمیکنند

کسی که تنبل و عمل گریز است

کسی که برای مردم حرمت و کرامت قائل نیستن

کسی که منضبط نیست

کسی که مردم را مایوس می کنند ( امید دادن با فریب دادن متفاوت است )

کسی که به غیر خدا تکیه دارد

کسی که کارگزاران صالح ندارد ( از افراد ناسالم کمک می گیرد )

کسی که روح درگیری در جامعه ایجاد می کند

کسی که به فقرا توجه ویژه ندارند

کسی که با فرهنگهای غلط مبارزه نمی کند

کسی که امربه معروف و نهی از منکر نمی کند

کسی که راستگو نیست ( وعده دروغ می دهد و عذرخواهی نمی کند )

کسی که محافظه کار است

کسی که متکبر است

کسی که به علما و متخصصین احترام نمی گذارد

کسی که میخواهد جامعه را به جامعه سکولار تبدیل کند …

 

برگرفته از صحبتهای استاد رحیم پورازغدی

(همایش سراسری جامعه قرآنی کشور)

 

انتهای پیام