فوریه 9, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

بیانات رهبـــر

نوبت شما به نقل از وبلاگ “رزمنده مجازی” نوشت: همه کسانى که براى انتخابات کار و تلاش مى‌کنند، پیش خداى متعال مأجورند؛ چون انتخابات حقیقتاً امر مهمّى در کشور ماست.

sijmKf_535

همه کسانى که براى انتخابات کار و تلاش مى‌کنند، پیش خداى متعال مأجورند؛ چون انتخابات حقیقتاً امر مهمّى در کشور ماست. آن چیزى که توانسته است دهان دشمنان عنود و لجوجِ جمهورى اسلامى را ببندد و بهانه‌هاى آنها را در همه چشمها واهى و سست بنمایاند، حضور و شرکت و انتخاب و دخالت مردم در امر حکومت است. مطمئناً اگر حکومت دینى از این پشتوانه بزرگ برخوردار نبود، دشمنان میدانهاى بیشترى براى قضاوتهاى غیرمنصفانه خودشان داشتند.
هر کس براى انتخابات کارِ توأم با اخلاص و به عنوان انجام وظیفه کند، اجر بسیار بالایى دارد؛ هم کسانى که در وزارت کشور هستند، هم کسانى که براى شوراى محترم نگهبان کار مى‌کنند، هم خودِ اعضاى محترم این شورا. بنابراین هر چند که فشار کار خیلى زیاد بوده و زیاد هم خواهد شد؛ اما وقتى انسان به اجر و رضایت الهى بیندیشد، احساس مى‌کند که کارهاى سنگین و بزرگ برایش آسان مى‌شود و مى‌تواند با نشاط کار کند.

 

انتهای پیام