نوامبر 28, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

شباهت های احمدی نژاد و هاشمی!

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” بچه های حرم ” نوشت:با کمی تأمل در عملکرد این دو نفر متوجه شباهت های آن دو می شویم که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

 

922979_162468013924424_1523832703_n

 

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” بچه های حرم ” نوشت:

با کمی تأمل در عملکرد این دو نفر متوجه شباهت های آن دو می شویم که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

1.احمدی‌ نژاد برای اینکه فرد مورد نظر خود را به نظام تحمیل کند به هر کاری دست می‌زند و اگر نظام به خواسته او تن نداد آشوب ایجاد کرده و از مشکلات اقتصادی بهره می‌گیرد و برخی نارضایتی‌ها را با برخی مسائل سیاسی به هم پیوند می‌زند .

2.به لحاظ روشی محمود احمدی نژاد همانگونه رفتار میکند که هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست جمهور و صدارتش رفتار میکرد. او هیچگاه از مدیران خود که در تنگنا افتادند، حمایت نکرد. آنها را در تنگنا گذاشت تا یک به یک حذف شوند. این مثل معروفی بود که هاشمی پشت مدیرانش نیست.

3.احمدی نژاد همانند هاشمی رفسنجانی، از خانوادهاش دفاع می کند. دفاع هاشمی از پسرش مهدی را قیاس کنید با دفاع احمدی نژاد از اسفندیار رحیم مشایی. مشایی دیگر رئیس دفتر احمدی نژاد نیست بلکه عضوی است از یک خانواده که این روزها شاخ و برگ گرفته است. «حامیان احمدی نژاد» که این روزها جریان انحرافی خوانده میشودند، در واقع تشکیلات این خانواده هستند.

انتهاي پيام.