نوامبر 28, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

مبادا تا ما هستیم…

نوبت شما به نقل از وبلاگ”قرارگاه بصیرت” نوشت:

می دانم چقدر خسته ات می کنند ، میدانم چقدر دلگیری…آقای من این همرهان سست عنصر را بی خیال…مبادا تا ما هستیم آب در دلت تکان بخورد!600x397_si5A8z